HG Verf Krachtafbijter 0,75L
HG Verf Krachtafbijter 0,75L

HG Verf Krachtafbijter 0,75L

804-00020
€ 17,75
Incl. BTW

HG verf kracht afbijter is een extra sterke en supersnelwerkende verfafbijt, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige 2 componenten-, oplosmiddelen- en watergedragen verven en lakken op basis van epoxy, polyurethaan, alkyd en acrylaat. Dit product is ook geschikt voor het verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te verwijderen, waslagen. Bovendien bevat HG verf kracht afbijter niet de zwaar milieubelastende – en voor de gezondheid schadelijke grondstoffen methyleenchloride en methanol maar werkt, ondanks dat, toch veel beter en sneller dan producten die deze grondstoffen wel bevatten. Dit product is biologisch afbreekbaar, heeft een veel minder sterke geur en kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden toegepast worden. Breng met een kwast een volle laag HG verf kracht afbijter gelijkmatig aan op de te verwijderen verflaag. Na ongeveer 15 minuten laat de verweekte verflaag zich eenvoudig met een driehoek-schraper of plamuurmes van de ondergrond afsteken. Na het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig met heet water nawassen of met een hoge druk reiniger afspuiten en vervolgens goed laten drogen.

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad:

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Verf Krachtafbijter 0,75L
Soort
Hg
HG
8711577190392
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking