HG Siliconenkit Verwijderaar 0,1L
HG Siliconenkit Verwijderaar 0,1L

HG Siliconenkit Verwijderaar 0,1L

804-00025
€ 13,39
Incl. BTW

HG siliconenkitverwijderaar is speciaal ontwikkeld voor het zeer gemakkelijk verwijderen van siliconenkit van diverse ondergronden, zoals roestvrijstaal, email, glas, diverse soorten kunststof, keramische tegels, geglazuurde tegels, natuursteen en soortgelijke ondergronden. HG siliconenkitverwijderaar is een aangenaam ruikend product, gemakkelijk aan te brengen en het tast de eerdergenoemde ondergronden niet aan. Vele andere kitsoorten, zoals butyleen-, acrylaat- en universeelkit, laten resten achter en zijn met HG siliconenkitverwijderaar te verwijderen.

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad:

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Siliconenkit Verwijderaar 0,1L
Soort
Hg
HG
8711577190248

Klanten die dit product aangeschaft hebben kochten ook...

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking