HG Haarontstopper 450Ml
HG Haarontstopper 450Ml

HG Haarontstopper 450Ml

804-00494
€ 10,39
Incl. BTW

Is uw doucheputje verstopt met haren? Met deze HG haarontstopper zorgt u ervoor dat de afvoer snel weer kan doorlopen. Dankzij de kaliumhydroxide die hierin zit worden namelijk haren (maar ook zeepresten en huidvetten) effectief verwijderd. Zo spoelt al het water weer goed weg, niet alleen in het doucheputje maar ook in de wasbak of het ligbad. In de verpakking zit 450 ml (in twee flessen).

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad:

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Haarontstopper 450Ml
Soort
Hg
HG
8711577244712
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking