HG Groene Aanslagreiniger 1L
HG Groene Aanslagreiniger 1L

HG Groene Aanslagreiniger 1L

804-00227
€ 9,75
Incl. BTW

HG groene aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei, van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken, etc. Na het aanbrengen is de algengroei binnen 36 uur verdwenen. De reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden goed beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is HG groene aanslagreiniger niet schadelijk voor gras en planten. HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. 


Erkenningsnummer: 201/B

Werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride 50 g/L

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad:

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Groene Aanslagreiniger 1L
Soort
Hg
HG
8711577004415

Klanten die dit product aangeschaft hebben kochten ook...

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking