HG Kunstof Intensief Reiniger 0,5L
HG Kunstof Intensief Reiniger 0,5L

HG Kunstof Intensief Reiniger 0,5L

804-00051
€ 4,89
Incl. BTW

HG kunststof intensief reiniger heeft vele toepassingsgebieden zoals kunststof schroten, kozijnen, gevelbekleding zoals bijvoorbeeld Trespa®, keukenkastjes, afneembaar behang enz. Het produkt kan direct op het materiaal gespoten worden of op een doekje, waarna het oppervlak gereinigd kan worden. Afhankelijk van de graad van vervuiling langer in laten werken. 

Omschrijving

Veiligheidsinformatie

 

Waarschuwingen (H-zinnen):

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

 

Volledig veiligheidsinformatieblad:

Klik hier voor de volledige veiligheidsfiche (pdf)

Productdetails

Type
HG Kunstof Intensief Reiniger 0,5L
Soort
Hg
HG
8711577189945
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking